บทสวดอังคุลิมาลปริต

posted on 04 Oct 2011 22:13 by chniceberry in Normal

สำหรับคนที่เป็นคุณแม่ หรือว่ากำลังจะเป็นคุณแม่ (ตั้งครรภ์)

เราสวดบทนี้ตอนที่ตั้งท้องน้องเนียร์

สวดแล้วให้ลูกปลอดภัย

ใครที่กำลังมีน้องอย่าลืมสวดมนต์ทุกวัน ใส่บาตรทุกวัน

ปล่อยปลาไหลด้วยนะ เค้าว่าจะทำให้คลอดลูกง่าย

 

_อังคุลิมาลปริต_
(หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริตตัง ภะณามะ เส)
ยะโตหัง ภะคินิ อริยายะ ชาติยา ชาโต
   ดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่อาตมา เกิดโดยชาติอริยะแล้ว
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา
   มิได้รู้สึกว่าแกล้งจงใจ ทำลายชีวิตสัตว์เลย
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ
   ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ตัวเธอ
โสตถิ คัพภัสสะ
   ขอความสวัสดีจงมี แก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของเธอด้วยเถิด

Comment

Comment:

Tweet